Recent Changes

Friday, December 9

 1. page EXERCICIS edited ... Guia per a l’autoaprenentatge interactiu de la llengua {salc.gif} Servei d'autoformació en…
  ...
  Guia per a l’autoaprenentatge interactiu de la llengua
  {salc.gif}
  Servei d'autoformació en Llengua Catalana
  Curs que permet la possibilitat d'ampliar i de perfeccionar, de manera flexible i individualitzada, els coneixements de llengua catalana.
  {Intercat.gif}
  Conjunt de recursos electrònics en un entorn web —materials didàctics, documentació sociolingüística, informació sobre voluntariat lingüístic...— per introduir-se en la llengua i cultura catalanes

  {vincles.jpg} Vincles
  Interactiu adreçat a l'alumnat nouvingut per escoltar, parlar, llegir i escriure en català
  (view changes)
  12:23 am
 2. file Intercat.gif uploaded
  12:21 am

Friday, February 18

 1. page Menú del dia edited ... {menu holandes.pps} {MENÚ MARROQUÍ.pps} {MENÚ EQUATORIÀ.pps}
  ...
  {menu holandes.pps}
  {MENÚ MARROQUÍ.pps}
  {MENÚ EQUATORIÀ.pps}
  (view changes)
  2:11 am
 2. 2:10 am
 3. 2:02 am
 4. page Menú del dia edited {MENÚ TAILANDÈS.pps} {menu holandes.pps} {MENÚ MARROQUÍ.pps}
  {MENÚ TAILANDÈS.pps}
  {menu holandes.pps}
  {MENÚ MARROQUÍ.pps}
  (view changes)
  1:57 am
 5. 1:57 am
 6. page Menú del dia edited {MENÚ TAILANDÈS.pps} {menu holandes.pps}
  {MENÚ TAILANDÈS.pps}
  {menu holandes.pps}
  (view changes)
  1:44 am
 7. 1:43 am

Monday, February 14

 1. 8:42 am

More