external image identificacio.png
Jocs LIC. Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social. Servei d'ensenyament del Català: Barcelona, 2007.


Accés als títols de la col·lecció:
  1. Identificació personal i relacions familiars external image fle.gifportada external image fle.gif jocs
  2. Ensenyament i educació external image fle.gifportada external image fle.gif jocs
  3. Estats físics i anímics d'una persona external image fle.gifportada external image fle.gif jocs
  4. Rutines diàries, temps lliure i entreteniment external image fle.gifportada external image fle.gif jocs
  5. Habitatge i llocs de residència external image fle.gifportada external image fle.gif jocs
  6. Compres, menjar i beure external image fle.gifportada external image fle.gif jocs
  7. Viatges i trasllats external image fle.gifportada external image fle.gif